Is jouw organisatie klaar voor de rapportageverplichting WPM? TimeTell helpt!

  • 04-07-2024
  • 3 Minuten

Per 1 juli 2024 ben je als organisatie met 100 medewerkers of meer verplicht te rapporteren over het woon-werkverkeer en het zakelijke verkeer (kortgezegd: ‘de mobiliteit’) van de medewerkers; de rapportageverplichting WPM, de werkgebonden personenmobilieit. TimeTell biedt diverse functionaliteiten die het mogelijk maken om de woon-werk kilometers en de zakelijke kilometers van medewerkers in beeld te krijgen en daar een rapportage over te maken.

Uit de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit van de overheid:


Rapportageverplichting in het kort

De rapportageverplichting houdt in dat u ieder jaar een opgave doet van het totaal aantal gereisde kilometers door uw werknemers voor uw organisatie. De kilometers rapporteert u apart voor het soort vervoermiddel en type brandstof. Ook geeft u op of het om woonwerk- of zakelijke mobiliteit gaat. Als u alle gegevens in het digitale formulier hebt ingevoerd, wordt de CO₂ -uitstoot van de woon-werk- en zakelijke mobiliteit van uw organisatie berekend. U krijgt na het indienen van het formulier een rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van alle ingevoerde gegevens en de berekende CO₂ -uitstoot.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm)


Waarom wil de overheid dit?

Deze rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is onderdeel van de doelstelling om de CO₂ -uitstoot in Nederland te verminderen. Op dit moment schat de overheid dat het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer samen zorgen voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO₂ het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot.

De overheid ziet een grote rol weggelegd voor werkgevers in het verduurzamen van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door medewerkers thuis te laten werken of te kiezen voor een duurzamer vervoermiddel

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm)

De planning in het kort

  • Zondag 30 juni 2024 – Tot en met deze datum is rapporteren niet verplicht. Vrijwillig rapporteren kan wel.
  • maandag 1 juli 2024 – Vanaf dit moment moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren.
  • maandag 30 juni 2025 (deadline) – Als organisatie met 100 of meer werknemers stuur je uiterlijk op deze datum de gegevens in over de 2e helft van 2024, of heel 2024.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm)

Hoe kan TimeTell ondersteunen bij de rapportageverplichting WPM?

Deze rapportageverplichting betekent dat de administratie omtrent de mobiliteit van medewerkers nu al op orde moet zijn, omdat de periode waarover gerapporteerd moet worden per 1 juli 2024 is gestart.

In TimeTell (vanaf versie 9.5.2) zijn er diverse functionaliteiten ingebouwd die het mogelijk maken om de woon-werk kilometers en de zakelijke kilometers van medewerkers in beeld te krijgen en daar een rapportage over te maken.

Vervoermiddelen aanmaken

Er moet gerapporteerd worden per vervoermiddel. Deze kunnen aangemaakt worden in de stamgegevens in TimeTell.

Woon-werkverkeer

In de HRM-gegevens kan per medewerker de vervoermiddelen worden ingevoerd die de medewerker op jaarbasis gebruikt en het percentage per vervoermiddel. Deze gegevens kunnen ook worden geïmporteerd door middel van een koppeling.

Woon-werkverkeer rapporteren

Bij de HRM rapportages is een rapport Woon-werk kilometers per vervoermiddel beschikbaar. Deze toont voor alle medewerkers de woon-werk jaarkilometers per vervoermiddel. Hierbij wordt iedere dag dat een medewerker zich aanmeldt op TimeTell (niet extern aanmelden) gezien als een kantoordag met woon-werk verkeer. Hiervoor wordt de woon-werk afstand uit het HRM scherm gebruikt.

Omdat TimeTell naar wens van de organisatie is ingericht, kunnen deze instellingen voor de rapportage worden aangepast zodat ze (indien mogelijk) passen bij jullie eigen TimeTell-inrichting.

Zakelijke kilometers

Om de zakelijke kilometers duidelijk en per vervoermiddel in beeld te krijgen, kan bij de kilometerdeclaratie in de Declaratie Module het vervoermiddel opgegeven worden.

Zakelijke kilometers rapporteren

Bij de declaratie rapportages is een rapport Declaratie kilometers per vervoermiddel toegevoegd. Deze toont voor alle medewerkers de zakelijke jaarkilometers per vervoermiddel.

Hoe kan TimeTell ondersteunen bij jouw organisatie?

Maak je nog geen gebruik van TimeTell of wil je weten hoe TimeTell kan ondersteunen bij de rapportageverplichting WPM specifiek voor jouw organisatie? TimeTell is immers klantspecifiek ingericht. Neem dan vrijblijvend contact op met onze Sales collega’s (zie hieronder). Zij kunnen je meer vertellen en helpen je graag verder.

Scroll naar boven